بدون کنکور دانشگاه ها

دانشگاه های بدون کنکور

دانشگاه های بدون کنکور : بدون کنکور شدن بسیاری از رشته ها در چند سال اخیر موجب شده که داوطلبان کنکور سراسری در برخی رشته ها کاهش یابد. این رشته ها، رشته هایی هستند که در سالهای قبل قبولی در آنها به سختی امکان پذیر بود اما با ارائه این رشته ها به عنوان رشته […]

بدون کنکور کارشناسی علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی علمی کاربردی : دانشگاه علمی کاربردی ، یکی از دانشگاه های وابسته به وزارت علوم است که داوطلبان به صورت بدون کنکور می توانند به این دانشگاه راه پیدا کنند. این دانشگاه در دو مقطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی پیوسته پذیرش دانشجو به صورت بدون کنکور دارد ، ما در […]

بدون کنکور کاردانی علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی علمی کاربردی : دانشگاه جامع علمی کاربردی ، یکی از دانشگاه های وابسته به وزارت علوم است که داوطلبان به صورت بدون کنکور می توانند به این دانشگاه راه پیدا کنند. این دانشگاه در دو مقطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی پیوسته پذیرش دانشجو به صورت بدون کنکور علمی کاربردی دارد، […]

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی : همان طور که میدانیم ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی نیازی به کنکور ندارد یعنی داوطلبان به راحتی و بدون آزمون می توانند وارد این دانشگاه شوند.این دانشگاه به دلیل تنوع بالا رشته دارای طرفداران بسیار زیادی است.یکی دیگر از مزیت های این دانشگاه این است که هر […]

بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد : دانشگاه آزاد به صورت 4 سال متوالی سابقه ثبت نام بدون کنکور در مقطع کاردانی دارد و بعد از آن دانشگاه های پیام نور ، غیرانتفاعی ، پردیس خودگردان و علمی کاربردی ثبت نام بدون آزمون را شروع کردند. در ابتدا ملاک ثبت نام دانشگاه آزاد سوابق […]