معرفی رشته های دانشگاهی گروه تجربی

رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

مرکز مشاوره تحصیلی آوای مشاور سعی بر این دارد که جنبه های گوناگون رشته تحصیلی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی را به شما معرفی کند: اعم از معرفی رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی ، مشاوره انتخاب رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی ، تراز رتبه قبولی در رشته […]

رشته کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری

مرکز مشاوره تحصیلی آوای مشاور سعی بر این دارد که جنبه های گوناگون رشته تحصیلی کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری را به شما معرفی کند: اعم از معرفی رشته کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری ، مشاوره انتخاب رشته کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری ، تراز رتبه قبولی در رشته کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری ، […]

رشته شیمی کاربردی

مرکز مشاوره تحصیلی آوای مشاور سعی بر این دارد که جنبه های گوناگون رشته تحصیلی شیمی کاربردی را به شما معرفی کند: اعم از معرفی رشته شیمی کاربردی ، مشاوره انتخاب رشته شیمی کاربردی ، تراز رتبه قبولی در رشته شیمی کاربردی ، بازار کار رشته شیمی کاربردی دروس رشته شیمی کاربردی ، و همچنین […]

رشته بیوتکنولوژی

مرکز مشاوره تحصیلی آوای مشاور سعی بر این دارد که جنبه های گوناگون رشته تحصیلی بیوتکنولوژی را به شما معرفی کند: اعم از معرفی رشته بیوتکنولوژی ، مشاوره انتخاب رشته بیوتکنولوژی ، تراز رتبه قبولی در رشته بیوتکنولوژی ، بازار کار رشته بیوتکنولوژی دروس رشته بیوتکنولوژی ، و همچنین معرفی پذیرش دانشگاه های دولتی و […]

رشته مهندسی شیلات

مرکز مشاوره تحصیلی آوای مشاور سعی بر این دارد که جنبه های گوناگون رشته تحصیلی مهندسی شیلات را به شما معرفی کند: اعم از معرفی رشته مهندسی شیلات ، مشاوره انتخاب رشته مهندسی شیلات ، تراز رتبه قبولی در رشته مهندسی شیلات ، بازار کار رشته مهندسی شیلات دروس رشته مهندسی شیلات ، و همچنین […]

رشته تکنولوژی پرتو درمانی

مرکز مشاوره تحصیلی آوای مشاور سعی بر این دارد که جنبه های گوناگون رشته تحصیلی تکنولوژی پرتو درمانی را به شما معرفی کند: اعم از معرفی رشته تکنولوژی پرتو درمانی ، مشاوره انتخاب رشته تکنولوژی پرتو درمانی ، تراز رتبه قبولی در رشته تکنولوژی پرتو درمانی ، بازار کار رشته تکنولوژی پرتو درمانی دروس رشته […]

رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی یکی از رشته های زیرشاخه گروه تجربی می باشد . در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی سلول به عنوان واحد تشکیل دهنده حیات مورد بررسی قرار می گیرد و مولکول هایی مانند RNA ، DNA آزمایش می شوند. این رشته در جایگاه خوبی قرار دارد به طوری که […]

رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای

رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای یکی از رشته های زیر گروه تجربی می باشد، رشته پزشکی هسته ای حوزه ای میان رشته ای می باشد یعنی از دانش علوم مختلف فیزیک پزشکی، پرتونگاری مولکولی و… برای درمان و تشخیص بیماری ها استفاده می کند. هدف از ارائه شکل گیری این رشته تربیت متخصصانی است که […]

رشته علوم و مهندسی جنگل

رشته علوم و مهندسی جنگل یکی از رشته های زیرشاخه تجربی می باشد، هدف از شکل گیری و ارائه این رشته تربیت کارشناسان و متخصصانی است که بتوانند در زمینه های مختلفی مانند: اجرا، طراحی و برنامه ریزی برنامه های جنگل داری، جاده سازی در جنگل، مدیریت و سیاستگذاری برای ارتقاء سطح جنگل ها، حفاظت […]

رشته کاردانی امور زراعی و باغی

رشته کاردانی امور زراعی و باغی یکی از رشته های زیرشاخه تجربی می باشد. هدف از شکل گیری و ارائه این رشته آماده کردن فارغ التحصیلان برای انجام امور مانند: آماده سازی زمین و محصولات باغی، شناختن عوامل تاثیر گذار در تولید محصولات، کنترل و پیشگبرب عوامل زیان آور در تولید محصولات، نگهداری و تبدیل […]