معرفی رشته های دانشگاهی گروه هنر

مرمت احیای ابنیه و بافت های تاریخی

مرکز مشاوره تحصیلی آوای مشاور سعی بر این دارد که جنبه های گوناگون رشته تحصیلی مرمت احیای ابنیه و بافت های تاریخی را به شما معرفی کند: اعم از معرفی رشته مرمت احیای ابنیه و بافت های تاریخی ، مشاوره انتخاب رشته مرمت احیای ابنیه و بافت های تاریخی ، تراز و رتبه قبولی در […]

رشته انرژی معماری

مرکز مشاوره تحصیلی آوای مشاور سعی بر این دارد که جنبه های گوناگون رشته تحصیلی انرژی معماری را به شما معرفی کند: اعم از معرفی رشته انرژی معماری ، مشاوره انتخاب رشته انرژی معماری ، تراز و رتبه قبولی در رشته انرژی معماری ، آینده شغلی و بازار کار رشته انرژی معماری ، دروس رشته […]

رشته معماری منظر

مرکز مشاوره تحصیلی آوای مشاور سعی بر این دارد که جنبه های گوناگون رشته تحصیلی معماری منظر را به شما معرفی کند: اعم از معرفی رشته معماری منظر ، مشاوره انتخاب رشته معماری منظر ، تراز و رتبه قبولی در رشته معماری منظر ، آینده شغلی و بازار کار رشته معماری منظر ، دروس رشته […]

رشته معماری پایدار

مرکز مشاوره تحصیلی آوای مشاور سعی بر این دارد که جنبه های گوناگون رشته تحصیلی معماری پایدار را به شما معرفی کند: اعم از معرفی رشته معماری پایدار ، مشاوره انتخاب رشته معماری پایدار ، تراز و رتبه قبولی در رشته معماری پایدار ، آینده شغلی و بازار کار رشته معماری پایدار ، دروس رشته […]

رشته معماری فناوری

مرکز مشاوره تحصیلی آوای مشاور سعی بر این دارد که جنبه های گوناگون رشته تحصیلی معماری فناوری را به شما معرفی کند: اعم از معرفی رشته معماری فناوری ، مشاوره انتخاب رشته معماری فناوری ، تراز و رتبه قبولی در رشته معماری فناوری ، آینده شغلی و بازار کار رشته معماری فناوری ، دروس رشته […]

رشته هنرهای تجسمی

رشته هنرهای تجسمی: هنرهای تجسمی یکی از رشته های زیر گروه هنر می باشد. هنر یه صورت مستقل عبارت است از طبیعت که در روحیه اشخاص دیده می شود. دانشجوی رشته هنرهای تجسمی ضمن آشنایی با عناصر و خصوصیات اولیه و ترکیب کردن این عناصر به طور نامحدود، آثار تجسمی و تصویری به وجود می […]

رشته مدیریت فرهنگی و هنری

رشته مدیریت فرهنگی و هنری: رشته مدیریت فرهنگی و هنری یکی از رشته های زیرشاخه هنر می باشد، این رشته در سال های اخیر به عنوان یکی از گرایش های مدیریت در دانشگاه های معتبر مطرح شده است. هدف ارائه و شکل گیری این رشته تربیت متخصصانی است که بتواند به مدیریت سازمان ها و […]

رشته طراحی پارچه

رشته طراحی پارچه: رشته طراحی پارچه یکی از رشته های زیرشاخه هنر می باشد. رشته طراحی پارچه تاثیر بسزایی در ارائه بهترین و راحت ترین لباس ها و پارچه ها برای انسان ها و همچنین حفظ فرهنگ و ملیت یک کشور دارد. رشته طراحی پارچه یک رشته هنری بوده که افرادی با ذوق و استعداد […]

رشته حفاظت و مرمت بناهای تاریخی

رشته حفاظت و مرمت بناهای تاریخی :رشته حفاظت و مرمت بناهای تاریخی یکی از رشته های زیرشاخه هنر می باشد، ضرورت ارائه این رشته، تربیت متخصصانی بوده است که بتوانند به حفاظت و مرمت بناهای تاریخی بپردازند. دانشجویان این رشته باید تسلط و مهارت لازم را در تهیه طرح های تعمیراتی و محوطه های تاریخی […]

رشته هنرهای سنتی

رشته هنرهای سنتی: رشته هنرهای سنتی یکی از رشته های زیرشاخه هنر می باشد، این رشته از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا هنرهای سنتی از میراث های فرهنگی کشور است و می تواند حرکت آینده هنری را به صورت مناسب هدایت کند. این رشته به دنبال تربیت متخصصانی است که با آموزش های مختلف […]