کنکور

ثبت نام کنکور فنی و حرفه ای

مرکز مشاوره تحصیلی آوای مشاور سعی بر این دارد که جنبه های گوناگون کنکور فنی و حرفه ای را به شما معرفی کند: اعم از زمان برگزاری کنکور فنی و حرفه ای ، ثبت نام کنکور فنی و حرفه ای ، شرایط کنکور فنی و حرفه ای ، تکمیل ظرفیت کنکور فنی و حرفه ای […]

کنکور سراسری

زمان برگزاری کنکور سراسری :کنکور به آزمونی گفته می شود که دانش داوطلبانی که می خواهند به دانشگاه ورود پیدا کنند را می سنجد، کنکور سراسری در اغلب کشورها برگزار می شود که در ایران این آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود کنکور سراسری 96-97 سازمان سنجش آموزش کشور سازمانی است زیر […]

ثبت نام دانشگاه آزاد

ثبت نام دانشگاه آزاد : کنکور به آزمونی گفته می شود که دانش داوطلبانی را که می خواهند به صورت با کنکور و بدون کنکور دانشگاه آزاد 97-98 دانشگاه ورود پیدا کنند را می سنجد ، کنکور در اغلب کشورها برگزار می شود که در چند سال اخیر این کنکور توسط سازمان سنجش آموزش کشور انجام […]