تخصصی ترین مرکز مشاوره تحصیلی ، مشاوره تحصیلی تلفنی ، مشاوره انتخاب رشته و مشاوره کنکور

جدول زمان بندی آزمون ها


آزمونزمان ثبت نامزمان برگزاریزمان اعلام نتایج اولیهزمان انتخاب رشتهزمان اعلام نتایج نهایی
  کنکور سراسری و آزاد ۹۶۱ الی ۸ بهمن ۹۶۷ و ۸ تیر ۹۷نیمه دوم مرداد ۹۷نیمه دوم مرداد ۹۷نیمه دوم شهریور ۹۷
  کاردانی فنی حرفه ای ۹۶۲۴ الی ۳۱ اردیبهشت ۹۷۱۳ مرداد ۹۷-۲۴ الی ۳۱ اردیبهشت ۹۷نیمه دوم شهریور ۹۷
  کاردانی به کارشناسی ۹۶۷ الی ۱۳ خرداد ۹۷۱۳ مرداد ۹۷-۷ الی ۱۳ خرداد ۹۷نیمه دوم شهریور ۹۷
 ارشد فراگیر پیام نور ۹۶۲۳ الی .۳ مهر ۹۷ ۸ الی .۱ دی ٩۶--نیمه دوم بهمن ۹۷
 ارشد سراسری و آزاد ۹۶۱۶ الی ۲۶ آذر ٩۶۶ و ۷ اردیبهشت ۹۷نیمه دوم خرداد ۹۷نیمه دوم مرداد ۹۷نیمه اول شهریور ۹۷
 ارشد وزارت بهداشت ۹۶۱ الی ۱۵ اسفند ۹۶۲۲  تیر ۹۷نیمه دوم مرداد ۹۷نیمه دوم مرداد ۹۷نیمه دوم شهریور ۹۷
  دکتری سراسری و آزاد ۹۶۱ آذر ٩۶۶ اسفند ٩۶۲۸ فروردین ۹۷۸ الی ۱۳ اردیبهشت ۹۷شهریور ۹۷
  دکتری وزارت بهداشت ۹۶.۲ الی .۳ بهمن ٩۶۴ خرداد ۹۷مرداد ۹۷مرداد ۹۷مرداد ۹۷

جدید ترین مطالب


شرایط مشمولین خدمت سربازی : مشمول به چه کسی گفته می شود ؟ سن مشمولیت چند سال است ؟ مدت خدمت سربازی چند ماه است ؟ از جمله ابهامات و سوالاتی است که برای بیشتر افراد به وجود می آید . ما در این مقاله سعی داریم برای رفع این گونه سوالات و ابهامات به […]

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی خداجو : ثبت نام در دانشگاه علمی کاربردی خداجو هر ساله در دو مقطع کاردانی به کارشناسی پیوسته به صورت بدون آزمون بوده و نیاز به کنکور یا آزمون ندارد ولی هر دو این مقاطع برای ثبت نام از اصول و شرایطی برخوردارند که عدم توجه و بی […]

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی سیه رود : ثبت نام در دانشگاه علمی کاربردی سیه رود هر ساله در دو مقطع کاردانی به کارشناسی پیوسته به صورت بدون آزمون بوده و نیاز به کنکور یا آزمون ندارد ولی هر دو این مقاطع برای ثبت نام از اصول و شرایطی برخوردارند که عدم توجه […]

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی نظرکهریزی : ثبت نام در دانشگاه علمی کاربردی نظرکهریزی هر ساله در دو مقطع کاردانی به کارشناسی پیوسته به صورت بدون آزمون بوده و نیاز به کنکور یا آزمون ندارد ولی هر دو این مقاطع برای ثبت نام از اصول و شرایطی برخوردارند که عدم توجه و بی […]