آوای مشاور

تخصصی ترین مرکز مشاوره تحصیلی ، مشاوره تحصیلی تلفنی ، مشاوره انتخاب رشته و مشاوره کنکور

جدول زمان بندی آزمون ها


آزمونزمان ثبت نامزمان برگزاریزمان اعلام نتایج اولیهزمان انتخاب رشتهزمان اعلام نتایج نهایی
  کنکور سراسری و آزاد ۹۶۱۹ الی ۲۸ بهمن ۹۵۱۵ و ۱۶ تیر ۹۶نیمه دوم مرداد ۹۶نیمه دوم مرداد ۹۶نیمه دوم شهریور ۹۶
  کاردانی فنی حرفه ای ۹۶۲۴ الی ۳۱ اردیبهشت ۹۶۱۳ مرداد ۹۶-۲۴ الی ۳۱ اردیبهشت ۹۶نیمه دوم شهریور ۹۶
  کاردانی به کارشناسی ۹۶۷ الی ۱۳ خرداد ۹۶۱۳ مرداد ۹۶-۷ الی ۱۳ خرداد ۹۶نیمه دوم شهریور ۹۶
 ارشد فراگیر پیام نور ۹۶۳ الی ۱۳ آذر ٩٥۱۵ بهمن ٩٥-۳ الی ۱۳ آذر ٩٥نیمه دوم اسفند ٩٥
 ارشد سراسری و آزاد ۹۶۱ الی ۷ دی ٩٥۷ و ۸ اردیبهشت ۹۶نیمه دوم خرداد ۹۶نیمه دوم مرداد ۹۶نیمه اول شهریور ۹۶
 ارشد وزارت بهداشت ۹۶۱ الی ۱۵ اسفند ٩٥۲۲ و ۲۳ تیر ۹۶نیمه دوم مرداد ۹۶نیمه دوم مرداد ۹۶نیمه دوم شهریور ۹۶
  دکتری سراسری و آزاد ۹۶۱۶ آذر الی ۴ دی ٩٥۶ اسفند ٩٥۲۸ فروردین ۹۶۸ الی ۱۳ اردیبهشت ۹۶شهریور ۹۶
  دکتری وزارت بهداشت ۹۶هفته اول بهمن ٩٥اردیبهشت ۹۶مرداد ۹۶مرداد ۹۶مرداد ۹۶

جدید ترین مطالب


مرکز مشاوره تحصیلی آوای مشاور سعی بر این دارد که جنبه های گوناگون ثبت نام آزمون تیزهوشان میامی را به شما معرفی کند: ثبت نام آزمون تیزهوشان میامی ( استعداد درخشان ) ، زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان میامی (سمپاد) ، ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم میامی ( استعداد درخشان ) ، […]

ثبت نام آزمون تیزهوشان درجزین

مرکز مشاوره تحصیلی آوای مشاور سعی بر این دارد که جنبه های گوناگون ثبت نام آزمون تیزهوشان درجزین را به شما معرفی کند: ثبت نام آزمون تیزهوشان درجزین ( استعداد درخشان ) ، زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان درجزین (سمپاد) ، ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم درجزین ( استعداد درخشان ) ، […]

مرکز مشاوره تحصیلی آوای مشاور سعی بر این دارد که جنبه های گوناگون ثبت نام آزمون تیزهوشان آرادان را به شما معرفی کند: ثبت نام آزمون تیزهوشان آرادان ( استعداد درخشان ) ، زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان آرادان (سمپاد) ، ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم آرادان ( استعداد درخشان ) ، […]

مرکز مشاوره تحصیلی آوای مشاور سعی بر این دارد که جنبه های گوناگون ثبت نام آزمون تیزهوشان سرخه را به شما معرفی کند: ثبت نام آزمون تیزهوشان سرخه ( استعداد درخشان ) ، زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سرخه (سمپاد) ، ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم سرخه ( استعداد درخشان ) ، […]